DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki w km 52+277 - 55+000 (długość 2,723 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-19
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki w km 52+277 - 55+000 (długość 2,723 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

86-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.11.2015 r.)

86-15 Informacja z otwarcia ofert (03.11.2015 r.)

 

86-15 Ogłoszenie o zamówieniu (19.10.2015 r.)

86-15 SIWZ (19.10.2015 r.)

STWiORB

86-15 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :