DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów, ul. Piłsudskiego w km 33+000 – 34+228 długości 1,228 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów, ul. Piłsudskiego w km 33+000 – 34+228 długości 1,228 km.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2015
Termin składania ofert 2015-11-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

85-15 ogloszenie o zamowieniu

85-15 siwz

sst

2720-85-2015 siwz

  85-15 zmiana siwz

   85-15 odpowiedzi na pyt 1 16 i 17

85-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia

  85-15 odpowiedzi na pyt od 2 do 10

85-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

wzor tablicy znaku e2a

   85-15 odpowiedzi na pytania od 11 do 15

 

zbiorcze zestawienie ofert

85-15 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :