DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu wrocławskiego, oławskiego i średzkiego. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-15
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu wrocławskiego, oławskiego i średzkiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.77.2015.AK
Termin składania ofert 2015-10-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 74 / 845 33 57, tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2015r.

 

77-15 Ogłoszenie o zamówieniu (15.10.2015 r.)

77-15 SIWZ (15.10.2015 r.)

77-15 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ (edytowalne)

Specyfikacje techniczne

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :