DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-05
Nazwa zadania Naprawa systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2015
Termin składania ofert 2015-10-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

82_2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2015-10-06

  82_2015 SIWZ 2015-10-06

82_2015 specyfikacje techniczne

82_2015 zał_1-6 edyt_2015-10-06

 

82_2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2015-10-19

82_2015 pyt_i odp 2015-10-19

82_2015 zał_2a edyt_2015-10-19

 

82_2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2015-10-27

2720_82_2015 info_o wyborze 2015-10-16

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :