DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-02
Nazwa zadania Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2015
Termin składania ofert 2015-10-19 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

  82_2015 ogl_o wyborze Zad-2 2015-11-18

  82_2015 ogl_o wyborze Zad-1 2015-11-18

  82_2015 unieważnienie postępowania Zad-4 2015-11-16

  82_2015 ogl_o wyborze Zad-3 2015-11-13

 

  2720-82-2015-zestawienie ofert scinka poboczy

  2720-82-2015 siwz wersja edytowalna

  2720-82-2015-przedmiar-robot

  2720-82-2015-specyfikacje

2720-82-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-82-2015-siwz

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :