DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 m. Góra ul. Starogórska i ul. Poznańska - odcinkami w zakresie jezdni i chodników. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 m. Góra ul. Starogórska i ul. Poznańska - odcinkami w zakresie jezdni i chodników. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.80.2015
Termin składania ofert 2015-10-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

80_2015 ogloszenie o zamowieniu 28_09_2015

80_2015 siwz 28_09_2015

80_2015 siwz wersja edytowalna 28_09_2015

80_2015 materialy dodatkowe 28_09_2015

80_2015 odpowiedzi na pytania 09_10_2015

80_2015 przebieg graficzny ulic 09_10_2015

80_2015 zbiorcze zestawienie ofert 13_10_2015

80_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28_10_2015

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :