DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-09-22
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2015
Termin składania ofert 2015-10-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

69-15 ogloszenie o zamowieniu

69-15 siwz

pfu nowy jaworw

69_2015 siwz

69-15 zmiana siwz

69-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia 1

 

69-15 odpowiedzi na pyt od 1 do 15

69-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

od konserwatora zabytkw

stan techiczny drogi

zal 7

mapa cz 1

mapa cz 2

69-15 odpowiedz na pyt 15 - sprostowanie

69-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

zbiorcze zestawienie ofert

69-15 ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :