DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku w km 44+000 – 46+450 – 2,450km. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-21
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku w km 44+000 – 46+450 – 2,450km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.76.2015
Termin składania ofert 2015-10-06 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 166
Załączniki

  2720-76-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-76-2015-siwz

2720-76-2015-sst-381

  2720-76-2015-zalaczniki-edytowalne

  2720-76-2015-zbiorcze-zestawienie-ofert

  76-2015-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :