DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-17
Nazwa zadania Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.73.2015
Termin składania ofert 2015-10-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

73_2015_ogloszenie o zamowieniu

73_2015_siwz

73_2015 siwz

73_2015_pfu

73_2015_dokumentacja

73_2015_ekspertyza

73_2015_odpowiedzi na pytania

73_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

73_2015_zbiorcze zestawienie ofert

73_15_wynik i uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :