DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 342 długości 950mb w km 16+324 – 17+274 Pęgów – Golędzinów wraz z budową chodnika w km 16+297 – 17+034 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 długości 935 mb 11+600 – 14+595 Pogalewo Małe – Pysząca. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-11
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 342 długości 950mb w km 16+324 – 17+274 Pęgów – Golędzinów wraz z budową chodnika w km 16+297 – 17+034 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 długości 935 mb 11+600 – 14+595 Pogalewo Małe – Pysząca. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.75.2015
Termin składania ofert 2015-10-05 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

  75-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

75-2015-siwz

2720-75-2015 siwz

75-2015-projekt-budowlano-wykonawczy

75-2015-projekt-docelowej-organizacji-ruchu

75-2015-projekt-zastepczej-organizacji-ruchu-na-czas-robot

  75-2015-stwiorb

  2720-75-2015-pytania-1-92-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-75-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

  2720-75-2015-pozwolenie-na-budowe-i

2720-75-2015-pozwolenie-na-budowe-ii

2720-75-2015-pozwolenie-na-budowe-iii

2720-75-2015-pozwolenie-na-budowe-iv

  2720-75-2015-opis-przedmiotu-zamowienia-25-09-2015

2720-75-2015-kosztorys-ofertowy-25-09-2015

  0-strona-tytulowa-droga-342-odcinkami

14-sst-d-04-05-01a-stabilizacja-cementem

15-d-06-02-01a- przepusty-pod-zjazdami

34-sst-d-04-10-01-podbudowa-z-mieszanki-mineralno-cementowo-asfaltowej

   75-15-pytanie-93-i-odpowiedz-www

  2720-75-2015-zbiorcze-zestawienie-ofert

2720-75-2015-informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :