DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 384 Wolibórz-Jodłownik w km 4+650 - 6+000 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-31
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 384 Wolibórz-Jodłownik w km 4+650 - 6+000; CPV : 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.67.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-17 11:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 ( wew. 12 ); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15 )
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.09.2015r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi (1 - 3) Zmiana treści SIWZ

Obowiązujący wzór umowy - zał. nr 8

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne nr 1 - 7 do SIWZ

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :