DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Jedlina Zdrój na odcinku w km 9+340÷ 9+600 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-31
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Jedlina Zdrój na odcinku w km 9+340 - 9+600; CPV : 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.66.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-17 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 ( wew.12 ); faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15 )
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystmiejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.09.2015r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi (1 - 3) - Zmiana tresci SIWZ

Obowiązujący wzór umowy - zał. nr 8

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki edytowalne  nr 1 - 7 do SIWZ

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :