DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa mostu drogowego nad rzeką Oława, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 67+005 w miejscowości Jaczkowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Drukuj Email
z dnia: 2015-08-31
Nazwa zadania Budowa mostu drogowego nad rzeką Oława, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 67+005 w miejscowości Jaczkowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.60
Termin składania ofert 2015-09-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

60_2015 ogloszenie o zamowieniu 31_08_2015

60_2015 siwz 31_08_2015

60_2015 pfu 31_08_2015

60_2015 siwz wersja edytowalna 31_08_2015

60_2015 odpowiedzi na pytania 09_09_2015

60_2015 zbiorcze zestawienie ofert

  60_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05_10_2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :