DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w miejscowości Iwiny. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-24
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w miejscowości Iwiny. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.57.2015
Termin składania ofert 2015-09-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

57_2015 ogloszenie o zamowieniu 24_08_2105

57_2015 siwz 24_08_2015

57_2015 siwz wersja edytowalna 24_08_2015

57_2015 zalacznik 10 materialy dodatkowe 24_08_2015

57_2015 odpowiedzi na pytania 31_08_2015

57_2015 zalaczniki do odpowiedzi na pytania 31_08_2015

  57_2015 odpowiedzi na pytania 03_09_2015

57_2015 pw remont mostu 03_09_2015

57_2015 odpowiedz na pytanie 07_09_2015

57_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 07_09_2015

57_2015 zbiorcze zestawienie ofert

57_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30_09_2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :