DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 328 i nr 331 w Chocianowie.CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-21
Nazwa zadania Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 328 i nr 331 w Chocianowie. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.52.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 75/755 10 18 (19) wew. 20, fax 75/755 10 18 (19) wew.12
Załączniki

 

52-15 Wynik

52-15 Informacja z otwarcia ofert

 

  52-15 Ogłoszenie

 

52-15 Zmiana ogloszenia

  52-15 SIWZ 

specyfikacje techniczne

  52-15 załączniki edytowalne 1-7

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :