DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Strzegom ul. Legnicka w km 15+883 ÷ 16+450 (567 mb) Drukuj Email
z dnia: 2015-08-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Strzegom ul. Legnicka w km 15+883 - 16+450 (567 mb); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-02 11:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew. 12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.09.2015r.

 

 

62-15 Odpowiedzi na pytania 27-08-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

STWiORB

Załączniki edytowalne nr 1-7 do SIWZ

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :