DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Ludwikowice Kłodzkie w km 28+400 ÷ 29+100 (700 mb) Drukuj Email
z dnia: 2015-08-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Ludwikowice Kłodzkie w km 28+400 - 29+100 (700 mb); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-02 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimiercztk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew. 12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.09.2015r.

 

 

Pytania i odpowiedzi - pytanie nr 1

Załącznik do pytania  - Opinia IBDiM

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

STWiORB

Załączniki  edytowalne nr 1-7 do SIWZ

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :