Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 385 w km 31+620 ÷ 34+720 (nawierzchnia SLURRY SEAL) Drukuj
z dnia: 2015-08-12
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 385 w km 31+620 ÷ 34+720 (nawierzchnia SLURRY SEAL); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-27 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew. 12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dn. 27.08.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi - pytanie nr 1

 

Ogłoszenie  o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne nr 1 - 7  do SIWZ

STWiORB