DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie OD Olszyniec, Ścinawka Średnia, Lądek Zdrój. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-22
Nazwa zadania Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie OD Olszyniec, Ścinawka Średnia, Lądek Zdrój. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.49.2015
Termin składania ofert 2015-08-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 (19) wew. 20, fax. 75/755 10 18 (19) wew.15
Załączniki


49-15 wynik

49-15 Informacja z otawarcia ofert

 

49-15 Ogłoszenie

  49-15 SIWZ

Specyfikacje techniczne

 

49-15 załączniki edytowalne

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :