DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

W formie zaprojektuj / zoptymalizuj i wybuduj: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice, w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów. CPV 45000000-7, 71247000-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-15
Nazwa zadania W formie zaprojektuj / zoptymalizuj i wybuduj: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice, w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów. CPV 45000000-7, 71247000-8
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.53.2015
Termin składania ofert 2015-10-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

53_2015 ogloszenie o zamowieniu 2015-07-15

  53_2015 siwz_edyt 2015-07-20

53_2015 pfu 2015-07-20

53_2015 umowa_warunki kontraktu 2015-07-20

53_2015 PBiW_decyzje ZRID i dec-srod

 

53_2015 zalaczniki do siwz_edyt

  

zmiana ogloszenia o zamowieniu 24_08_2015

zmiana siwz 24_08_2015

pfu 24_08_2015

warunki kontraktu 24_08_2015

 

53_2015 zmiana ogloszenia o zamowieniu 2015-09-10

53_2015 pyt_1-3_5-37_46_48_53 i odp_zm_siwz 2015-09-10

  

53_2015 zmiana ogloszenia o zamowieniu 2015-09-25

53_2015 pyt_4_38-45_47_49-52_54 i odp 2015-09-25

 

53_2015 pyt_55-62 i odp 2015-10-01

 

53_2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2015-10-12

  

2720_53_2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2015-11-05

 

53_2015 INFORMACJA O WYBORZE  2016-01-07

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :