DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu drogowego nad linią kolejową, zlokalizowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 km 25+244 w m. Świerki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Drukuj Email
z dnia: 2015-07-08
Nazwa zadania Przebudowa mostu drogowego nad linią kolejową, zlokalizowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 km 25+244 w m. Świerki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV: 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2015
Termin składania ofert 2015-07-23 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 ( wew. 12 ); faks: 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.07.2015r.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załączniki do SIWZ edytowalne (nr 1- 8 )

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :