DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa poddasza na poziomie V piętra w siedzibie DSDiK we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2015-07-03
Nazwa zadania Przebudowa V piętra na poziomie V piętra w siedzibie DSDiK we Wrocławiu CPV : 45.45.30.00-7; 45.40.00.00-1;45.33.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.48.2015
Termin składania ofert 2015-07-28 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew. 12); 75/ 755-10-18 (wew.15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z dnia 16.07.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

OPIS TECHNICZNY Instalacji okablowania struykturalnego

Opis techniczny ARCHITEKTURA

Opis Tech. - instal. elektryczne

Opis tech.konstr.

 

kosztorysy (przedmiary) POMOCNICZE

 

 

SIWZ

Ogłoszenie o zmówieniu

ST

pw is

zdjecia

 

pw inst elektr

Krakowska - PW - czesc budowlana

Krakowska-OPIS_KONSTR

decyzja 3191 i 793

pw arch

 

Opis tech. - INSTAl.SANIT.

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :