DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów - na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-28
Nazwa zadania Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów - na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2015
Termin składania ofert 2015-09-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-170, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

41_2015_ogloszenie o zamowieniu

41_2015_siwz

41_15 siwz_edytowalna

41_2015_umowa cz1

41_2015_umowa cz2

41_2015_umowa cz3

41_2015_umowa cz4

41_2015_umowa cz5

41_2015_umowa cz6

41_2015_PFU

41_2015_odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 17_07_2015

41_15_siwz 17_07_2015

41_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia 17_07_2015

41_2015_odpowiedzi na pytania i zmiana siwz_07_08_2015

41_15_zalaczniki do odpowiedzi na pytania_07_08_2015

41_2015_siwz_07_08_2015

41_2015_siwz_edytowalna_07_08_2015

41_15_umowa cz1_07_08_2015

41_15_umowa cz2_07_08_2015

41_15_umowa cz3_07_08_2015

41_15_umowa cz4_07_08_2015

41_15_umowa cz5_07_08_2015

41_15_umowa cz6_07_08_2015

41_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia 07_08_2015

41_2015_zmiana siwz_2_07_08_2015

41_2015_siwz_2_07_08_2015

41_2015_siwz_2_edytowalna_07_08_2015

41_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia_2_07_08_2015

41_15_odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 27_08_2015

41_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia 27_08_2015

41_15_zalaczniki do odpowiedzi na pytania i zmiany siwz 27_08_2015

41_15_odpowiedzi na pytania i zmiana siwz_10_09_2015

41_15_tom ii cz1warunki kontraktu_10_09_2015

41_15_tom ii cz2 gwarancja jakosci_10_09_2015

41_15_tom ii cz3 dane kontraktowe_10_09_2015

41_15_tom ii cz4 wok_10_09_2015

41_15_tom ii cz5 wsk_10_09_2015

41_15_tom ii cz6 warunki platnosci_10_09_2015

 

41_2015_zbiorcze zestawienie ofert

41_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :