DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego Drukuj Email
z dnia: 2015-06-09
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.38.2015
Termin składania ofert 2015-06-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

38_2015 ogloszenie o zamowieniu 09_06_2015

38_2015 siwz 09_06_2015

38_2015 siwz wersja edytowalna 09_06_2015

38_2015 materialy do przetargu 09_06_2015

  38_2015 zbiorcze zestawienie ofert

38_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :