DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Stara Droga 48 w Nowej Rudzie Drukuj Email
z dnia: 2015-05-13
Nazwa zadania Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Stara Droga 48 w Nowej Rudzie
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2015
Termin składania ofert 2015-05-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

32_2015 ogloszenie o zamowieniu 13_05_2015

32_2015 siwz 13_05_2015

32_2015 siwz wersja edytowalna 13_05_2015

32_2015 zalaczniki 13_05_2015

32_2015_zdjecia_13_05_2015

32_2015 pozwolenie na rozbiorke budynku

32_2015 otwarcie-zbiorcze zestawienie ofert

32_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :