DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2015
Termin składania ofert 2015-05-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert z dnia 28 05 2015

stwiorb

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 22 05 2015

zmina siwz 22 05 2015

 

obowaizujacy wzor umowy 15 05 2015 

 

  zmiana tresci siwz 15 05 2015

 

34-2015-siwz-edytowalna 

 

  ogloszenie o zamowieniu

siwz

ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :