DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Drukuj Email
z dnia: 2015-04-02
Nazwa zadania Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2015
Termin składania ofert 2015-06-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Dialog konkurencyjny
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 172, 71 39 17 166
Załączniki

  ogloszenie o zamowieniu

opis potrzeb i wymagan - ppp -dsdik wroclaw

  2720-9-2015-pytania-1-46-i-odpowiedzi

2720-9-2015-zmiana-ogloszenia-05-maja-2015

  2720-9-2015-ppp-materialy pomocnicze-www

  2720-opis-potrzeb-i-wymagan-ppp

  9_2015 zbiorcze zestawienie wnioskow 2015-06-09

 

2720-9-2015-dds-harmonogram-dlialogu-konkurencyjnego-indywidualny

2720-9-2015-opis-potrzeb-i-wymagan-wt

2720-9-2015-opis-potrzeb-i-wymagan-wt

2720-9-2015-zest_drog- ppp-gr_ i _gr_ ii_ gr_ iii__02_11_15r

 

  2720-9-2015-ppp-pazdziernik-2015

 

 

 

9_2015 zbiorcze zestawienie ofert 2018-07-24

 

 

 

2720-9-2015-uniewaznienie-www

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :