DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

1. Ciągła wymiana szyn typu S49 w km 4.260 – 4.590 linii nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica. 2. Pojedyńcza wymiana szyn typu S49 na odcinku od km 4.600 – 19.140 linii nr 326. CPV 45234000-6. Drukuj Email
z dnia: 2013-08-20
Nazwa zadania 1. Ciągła wymiana szyn typu S49 w km 4.260 – 4.590 linii nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.123.2013
Termin składania ofert 2013-09-09 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

123-13 ogloszenie o zamowieniu

123-13 siwz

p r z e d m i a r r o b t - wymiana szyn linia 326

specyfikacja techniczna do wymiany szyn na linii nr 326

123-13 siwz

123-13 odpowiedzi na pytania od 1 do 8 wszyscy

123-13-odpowiedzi na pytania od 9 do 10

123-13-odpowiedzi na pytania od 9 do 10

123-13-ogloszenie o zmianie ogloszenia

123-13-uniewaznienie postepowania

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :