DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 389 m. Gniewoszów w km 37+900-39+900. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2013-06-19
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 389 m. Gniewoszów w km 37+900-39+900. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.104.2013
Termin składania ofert 2013-07-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

104-2013-ogloszenie o zamowieniu

104-2013-siwz

104-2013-siwz wersja edytowalna

104-2013-stwiorb

104-2013-zbiorcze zestawienie ofert

104-2013-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :