DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych ETAP I. Zadanie I. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych. Zadanie II. Remont jezdni na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 379 i 381 w m. Wałbrzych oraz utwardzenie poboczy odcinkami na drodze nr 379. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2012-06-19
Nazwa zadania Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych ETAP I. Zadanie I. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych. Zadanie II. Remont jezdni na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 379 i 381 w m. Wałbrzych oraz utwardzenie poboczy odcinkami na drodze nr 379. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.95.2012.AK
Termin składania ofert 2012-07-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew.15
Załączniki

  

95-12-Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

95-11-Informacja z otwarcia ofert (19.07.2012 r.)

 

 

95-12-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12-07.2012

95-12-Odpowiedzi na pytania 12-07-2012

95-12- Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy /_ZMIANA II 12-07-2012

95-12- Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy / ZMIANA II 12-07-2012 - edytowalny

 

 

95-12-Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 04.07.2012 r.

95-15-Odpowiedzi na pytania 04.07.2012 r,

95-12- Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy / ZMIANA (04.07.2012 r.)

95-12-Załącznik Nr 8 - Wzór umowy / ZMIANA (04.07.2012  r.)

95-12- Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy / ZMIANA (04.07.2012 r.) - edytowalny


04_07 12_- Załącznik Nr 10a) PW branża drogowa

04_07_12 - Załącznik Nr 10b) PW usunięcie kolizji

04_07_12 - Załącznik Nr 10c) PW sygnalizacja świetlna

04_07_12 - Załącznik Nr 10d) PW stała organizacja ruchu

04_07_12 - Załącznik Nr 10e) PW czasowa organizacja ruchu

04_07_12 - Załącznik Nr 10f) PW inwentaryzacja zieleni

04_07_12- Załącznik Nr 10g) projekt zagospodarowania terenu

 

 

 

95-12-Ogłoszenie o zamówieniu

95-12-SIWZ

95-12-Załączniki Nr 1-8

Załącznik Nr 9 - Tablica informacyjna

 

Załącznik Nr 10a) PW branża drogowa

Załącznik Nr 10b) PW usunięcie kolizji

Załącznik Nr 10c) PW sygnalizacja świetlna

Załącznik Nr 10d) PW stała organizacja ruchu

Załącznik Nr 10e) PW czasowa organizacja ruchu

Załącznik Nr 10f) PW inwentaryzacja zieleni

Załącznik Nr 10g) Proj. zagospodarowania terenu

Załącznik Nr 10h) STWiORB - Zadanie I

 

Załącznik Nr 11 STWiORB - Zadanie II

  95-12 Załączniki Nr 1-7 edytowalne

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :