DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie i montaż wyposażenia przystanków osobowych w Szklarskiej Porębie Hucie i Jakuszycach – budowa oświetlenia peronów. CPV 45316100-6 Drukuj Email
z dnia: 2012-04-05
Nazwa zadania Wykonanie i montaż wyposażenia przystanków osobowych w Szklarskiej Porębie Hucie i Jakuszycach – budowa oświetlenia peronów. CPV 45316100-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.60.2012
Termin składania ofert 2012-04-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/3917 167, 71/3917 166, 71/ 39 17 110
Załączniki

60-12 ogloszenie o wyborze oferty

 

60-12 ogloszenie o zamowieniu

60-12 siwz

zal nr 10 program funkcjonalno-uzytkowy

 

pytania i odpowiedzi 19 04 2012

 

60_12_siwz w wersji edytowalnej

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :