DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie i montaż wyposażenia przystanków osobowych w Szklarskiej Porębie Hucie i Jakuszycach – budowa oświetlenia peronów Drukuj Email
z dnia: 2011-09-28
Nazwa zadania Wykonanie i montaż wyposażenia przystanków osobowych
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/186/11
Termin składania ofert 2011-10-14 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Beata Kozioł
Tel./Fax 74/ 843-87-59, 71/ 391-7-166, faks : 71/ 391-7-110
Załączniki

 

 


186-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

SIWZ

 

 


 

 

 


Pytania i odpowiedzi (Nr 1 i 2)

SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Program Funkcjonalno-Użytkowy


 


 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :