DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie i montaż wyposażenia przystanków osobowych w Szklarskiej Porębie Hucie i Jakuszycach - budowa oświetlenia peronów. CPV 45.31.61.10-9, 71.32.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2011-08-24
Nazwa zadania Wykonanie i montaż wyposażenia przystanków osobowych w Szklarskiej Porębie Hucie i Jakuszycach - budowa oświetlenia peronów. CPV 45.31.61.10-9, 71.32.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/149/11
Termin składania ofert 2011-09-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 wew. 20, tel. 71/ 39 17 166, fax 71/ 39 17 110
Załączniki

 

149-11-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

149-11-Ogłoszenie o zamówieniu

149-11-SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :