DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040-3+916 długość 0,876 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040-3+916 długość 0,876 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2018
Termin składania ofert 2018-05-09 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-10
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2018
Termin składania ofert 2018-04-27 09:00 Po Terminie


Opracowanie projektu wykonawczego i montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w Ramiszowie w km 6,243 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole-Trzebnica. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-06
Nazwa zadania Opracowanie projektu wykonawczego i montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w Ramiszowie w km 6,243 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole-Trzebnica. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.25.2018
Termin składania ofert 2018-04-24 10:00 Po Terminie


Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze wraz z przebudową wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych – Etap I. CPV 45453000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-05
Nazwa zadania Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.15.2018
Termin składania ofert 2018-04-20 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200-16+900. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-05
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200-16+900. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2018
Termin składania ofert 2018-04-23 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+823-20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987-19+317 i 19+823-20+948. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-03
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+823-20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987-19+317 i 19+823-20+948. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2018
Termin składania ofert 2018-04-19 10:00 Po Terminie


Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6, 71322500-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-03-29
Nazwa zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6, 71322500-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2018
Termin składania ofert 2018-04-23 9:00 Po Terminie


Zasilenie elektryczne kontenera Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na przejeździe kolejowym linii 326 w km 6,243. CPV 45000000-7, Drukuj Email
z dnia: 2018-03-28
Nazwa zadania Zasilenie elektryczne kontenera Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na przejeździe kolejowym linii 326 w km 6,243. CPV 45000000-7,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2018
Termin składania ofert 2018-04-13 10:00 Po Terminie


Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice – w systemie zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2018-03-21
Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice – w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2018
Termin składania ofert 2018-04-05 10:00 Po Terminie


Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-15
Nazwa zadania Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2018
Termin składania ofert 2018-04-04 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-14
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2018
Termin składania ofert 2018-03-29 09:00 Po Terminie


Remont przepustów pod DW 329 w km 2+775 k/m Jaczów i w km 3+220 k/ m. Jaczów. CPV 45000000-9. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-12
Nazwa zadania Remont przepustów pod DW 329 w km 2+775 k/m Jaczów i w km 3+220 k/ m. Jaczów. CPV 45000000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2018
Termin składania ofert 2018-03-29 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w m. Różanka - zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w m. Różanka - zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.13.2018
Termin składania ofert 2018-03-26 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200 Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 09:00 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-22
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.16.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :