DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 w podziale na zadania: 1. Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-21
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 w podziale na zadania: 1. Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. CPV 45.23.41.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2019
Termin składania ofert 2019-02-22 09:00 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-16
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2018
Termin składania ofert 2019-02-04 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+450-19+970. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-03
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+450-19+970. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2018
Termin składania ofert 2019-01-29 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-21
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.100.2018
Termin składania ofert 2019-01-18 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-18
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2018
Termin składania ofert 2019-02-08 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-23
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.97.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-22
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2018
Termin składania ofert 2018-12-13 10:00 Po Terminie


Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-15
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2018
Termin składania ofert 2018-12-10 10:00 Po Terminie


Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-10-30
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2018
Termin składania ofert 2018-11-14 10:00 Po Terminie


Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Drukuj Email
z dnia: 2018-10-01
Nazwa zadania Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2015


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etapami odcinek od km 51+645 do km 51+950. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etapami odcinek od km 51+645 do km 51+950. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze w km 22+720,00 - 23+453,34. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze w km 22+720,00 - 23+453,34. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2018
Termin składania ofert 2018-11-20 09:00 Po Terminie


Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-10
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2018
Termin składania ofert 2018-09-27 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-05
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.81.2018
Termin składania ofert 2018-09-26 09:00 Po Terminie


Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj) Drukuj Email
z dnia: 2018-09-04
Nazwa zadania Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8, 71.30.00.00-1, 71.35.19.10-5.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.77.2018
Termin składania ofert 2018-11-14 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :