DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim Drukuj Email
z dnia: 2019-04-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2019
Termin składania ofert 2019-05-15 10:00 Po Terminie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2019
Termin składania ofert 2019-05-28 09:00 Po Terminie


Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-12
Nazwa zadania Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2019
Termin składania ofert 2019-05-16 09:00 Po Terminie


Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-20
Nazwa zadania Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 09:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-15
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2019
Termin składania ofert 2019-04-02 10:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2019
Termin składania ofert 2019-05-14 11:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7, 45233120-6, 45316000-5, 45231300-8, 45231220-3, 71313000-5, 90523100-0, 71351910-5, 71351914-3, 77310000-6, 71354000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2019
Termin składania ofert 2019-08-30 10:00 Po Terminie


REMONT MOSTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w km 19+876 w m. SUŁÓW. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-05
Nazwa zadania REMONT MOSTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w km 19+876 w m. SUŁÓW.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2019
Termin składania ofert 2019-03-26 09:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 36+186 w m. Nowogrodziec. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2019-02-26
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 36+186 w m. Nowogrodziec. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2019
Termin składania ofert 2019-03-14 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-20
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2019
Termin składania ofert 2019-03-19 10:00 Po Terminie


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2019
Termin składania ofert 2019-04-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.103.2018
Termin składania ofert 2019-03-19 10:00 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-07
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 09:00 Po Terminie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-01
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.1.2019
Termin składania ofert 2019-03-05 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.11.2019
Termin składania ofert 2019-02-19 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :