DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2019
Termin składania ofert 2019-04-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.103.2018
Termin składania ofert 2019-03-19 10:00 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-07
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 09:00 Po Terminie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-01
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.1.2019
Termin składania ofert 2019-03-05 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.11.2019
Termin składania ofert 2019-02-19 10:00 Po Terminie


Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 w podziale na zadania: 1. Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-21
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 w podziale na zadania: 1. Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. CPV 45.23.41.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2019
Termin składania ofert 2019-02-22 09:00 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-16
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2018
Termin składania ofert 2019-02-04 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+450-19+970. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-03
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+450-19+970. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2018
Termin składania ofert 2019-01-29 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-21
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.100.2018
Termin składania ofert 2019-01-18 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-18
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2018
Termin składania ofert 2019-02-08 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-23
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.97.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-22
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2018
Termin składania ofert 2018-12-13 10:00 Po Terminie


Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-15
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2018
Termin składania ofert 2018-12-10 10:00 Po Terminie


Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-10-30
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2018
Termin składania ofert 2018-11-14 10:00 Po Terminie


Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Drukuj Email
z dnia: 2018-10-01
Nazwa zadania Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2015

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :