DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.104.2019
Termin składania ofert 2019-09-30 10:00 Po Terminie


Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-10
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.105.2019
Termin składania ofert 2019-10-01 09:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-04
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2019
Termin składania ofert 2019-12-09 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel na odcinku od km 56+980 do km 57+370 Drukuj Email
z dnia: 2019-08-21
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel na odcinku od km 56+980 do km 57+370. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2019
Termin składania ofert 2019-09-12 10:00 Po Terminie


Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie Drukuj Email
z dnia: 2019-08-13
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.91.2019
Termin składania ofert 2019-08-28 10:00 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice Drukuj Email
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.90.2019
Termin składania ofert 2019-10-03 10:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-19
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2019
Termin składania ofert 2019-08-06 10:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 z podziałem na zadania polegające na: Zadanie nr 1. Część 1: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Część 2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nr 2. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku m. Ogorzelec - m. Szarocin w km 26+600 do 29+880 km. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 z podziałem na zadania polegające na:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.20.2019
Termin składania ofert 2019-08-22 10:00 Po Terminie


Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2019-07-17
Nazwa zadania Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2019
Termin składania ofert 2019-08-02 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów-Skałka odcinek w km 7+528-8+228 o długości 700m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów-Skałka odcinek w km 7+528-8+228 o długości 700m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.84.2019
Termin składania ofert 2019-08-01 11:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry w km 48+180-48+376 długości 196 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry w km 48+180-48+376 długości 196 m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.83.2019
Termin składania ofert 2019-08-05 10:00 Po Terminie


BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. WOJKOWICE (w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. WOJKOWICE (w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.78.2019
Termin składania ofert 2019-07-30 09:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I, odcinek II długości 290 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I, odcinek II długości 290 m.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2019
Termin składania ofert 2019-07-30 09:00 Po Terminie


Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-10
Nazwa zadania Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.79.2019
Termin składania ofert 2019-07-26 10:00 Po Terminie


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-09
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.76.2019
Termin składania ofert 2019-12-04 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :