DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry w km 48+180-48+376 długości 196 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry w km 48+180-48+376 długości 196 m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.83.2019
Termin składania ofert 2019-08-05 10:00 Po Terminie


BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. WOJKOWICE (w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. WOJKOWICE (w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.78.2019
Termin składania ofert 2019-07-30 09:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I, odcinek II długości 290 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I, odcinek II długości 290 m.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2019
Termin składania ofert 2019-07-30 09:00 Po Terminie


Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-10
Nazwa zadania Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.79.2019
Termin składania ofert 2019-07-26 10:00 Po Terminie


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-09
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.76.2019
Termin składania ofert 2019-11-21 10:00 Przed Terminem


Remont dwóch mostów w ciągu DW nr 346 w km 22+923 i 22+980 w m. Kąty Wrocławskie. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-08
Nazwa zadania Remont dwóch mostów w ciągu DW nr 346 w km 22+923 i 22+980 w m. Kąty Wrocławskie. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.61.2019
Termin składania ofert 2019-08-05 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jagodzin od km 57+820 do km 58+800 /długość 980 mb/. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-27
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jagodzin od km 57+820 do km 58+800 /długość 980 mb/. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2721.67.2019
Termin składania ofert 2019-07-16 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Kamienna Góra – Borówno km 39+200 – 41+200. CPV 45000000-0 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-26
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Kamienna Góra – Borówno km 39+200 – 41+200. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2019
Termin składania ofert 2019-07-11 09:00 Po Terminie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.66.2019
Termin składania ofert 2019-07-04 09:00 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45.23.32.21-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2019
Termin składania ofert 2019-07-09 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.57.2019
Termin składania ofert 2019-07-02 10:00 Po Terminie


Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników na odcinku od km 98+790 do km 99+610. 2. Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku od km 98+005 do km 98+250. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-11
Nazwa zadania Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników na odcinku od km 98+790 do km 99+610. 2. Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku od km 98+005 do km 98+250. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.59.2019
Termin składania ofert 2019-06-28 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków km 20+774-21+074 długości 300m. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków km 20+774-21+074 długości 300m. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.60.2019
Termin składania ofert 2019-06-27 10:00 Po Terminie


Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45233280-5 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45233280-5
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.48.2019
Termin składania ofert 2019-06-26 10:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu DW 367 w km 25+050 koło m. Ogorzelec. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-29
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 367 w km 25+050 koło m. Ogorzelec. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2019
Termin składania ofert 2019-06-13 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :