DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze wraz z przebudową wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych – Etap I. CPV 45453000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-05
Nazwa zadania Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.15.2018
Termin składania ofert 2018-04-20 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200-16+900. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-05
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200-16+900. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2018
Termin składania ofert 2018-04-23 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+823-20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987-19+317 i 19+823-20+948. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-03
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+823-20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987-19+317 i 19+823-20+948. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2018
Termin składania ofert 2018-04-19 10:00 Po Terminie


Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6, 71322500-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-03-29
Nazwa zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6, 71322500-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2018
Termin składania ofert 2018-04-23 9:00 Po Terminie


Zasilenie elektryczne kontenera Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na przejeździe kolejowym linii 326 w km 6,243. CPV 45000000-7, Drukuj Email
z dnia: 2018-03-28
Nazwa zadania Zasilenie elektryczne kontenera Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na przejeździe kolejowym linii 326 w km 6,243. CPV 45000000-7,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2018
Termin składania ofert 2018-04-13 10:00 Po Terminie


Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice – w systemie zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2018-03-21
Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice – w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2018
Termin składania ofert 2018-04-05 10:00 Po Terminie


Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-15
Nazwa zadania Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2018
Termin składania ofert 2018-04-04 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-14
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2018
Termin składania ofert 2018-03-29 09:00 Po Terminie


Remont przepustów pod DW 329 w km 2+775 k/m Jaczów i w km 3+220 k/ m. Jaczów. CPV 45000000-9. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-12
Nazwa zadania Remont przepustów pod DW 329 w km 2+775 k/m Jaczów i w km 3+220 k/ m. Jaczów. CPV 45000000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2018
Termin składania ofert 2018-03-29 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w m. Różanka - zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w m. Różanka - zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.13.2018
Termin składania ofert 2018-03-26 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200 Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 09:00 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-22
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.16.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 09:00 Po Terminie


Remont przepustów w ciągu drogi DW 350 w km 49+750 oraz w km 49+828 k/m Parowa. CPV 45000000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-02-22
Nazwa zadania Remont przepustów w ciągu drogi DW 350 w km 49+750 oraz w km 49+828 k/m Parowa. CPV 45000000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2018
Termin składania ofert 2018-03-12 10:00 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-15
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.7.2018
Termin składania ofert 2018-03-06 11:00 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-02-02
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.4.2018
Termin składania ofert 2018-02-23 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :