DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce – Romnów odcinek w km 6+100 – 7+080 długości 0,98 km. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-05-24
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce – Romnów
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.52.2018
Termin składania ofert 2018-06-18 12:00 Po Terminie


Montaż wraz z dostawą oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 376. CPV 45233221-4 Drukuj Email
z dnia: 2018-05-23
Nazwa zadania Montaż wraz z dostawą oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 376. CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.49.2018
Termin składania ofert 2018-06-14 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 m. Wierzbice w km 34+140 ÷ 35+100 długości 0,96 km Drukuj Email
z dnia: 2018-05-23
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 m. Wierzbice w km 34+140 ÷ 35+100 długości 0,96 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2018
Termin składania ofert 2018-06-18 11:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 395 odcinkami w m. Ludów Polski w km 30+740-31+340 długość 0,600 km oraz w km 33+000-33+560 długości 0,560 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-05-22
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 odcinkami w m. Ludów Polski w km 30+740-31+340 długość 0,600 km oraz w km 33+000-33+560 długości 0,560 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.48.2018
Termin składania ofert 2018-06-19 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 340 odcinkami Dobroszyce - Nowosiedlice w km 73+725 ÷ 74+700 oraz Nowosiedlice - Dąbrowa w km 75+950 ÷ 76+405 długość łączna 1,43 km Drukuj Email
z dnia: 2018-05-16
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 340 odcinkami Dobroszyce - Nowosiedlice w km 73+725 ÷ 74+700 oraz Nowosiedlice - Dąbrowa w km 75+950 ÷ 76+405 długość łączna 1,43 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2018
Termin składania ofert 2018-06-06 09:00 Po Terminie


Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice - w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-05-09
Nazwa zadania Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice - w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.42.2018
Termin składania ofert 2018-05-28 10:00 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-04-26
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.35.2018
Termin składania ofert 2018-05-15 10:00 Po Terminie


Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze wraz z przebudową wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych – Etap I. CPV 45453000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-23
Nazwa zadania Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2018
Termin składania ofert 2018-05-18 09:00 Po Terminie


Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-18
Nazwa zadania Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45.00.00.00-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2018
Termin składania ofert 2018-05-08 10:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-17
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2018
Termin składania ofert 2019-02-20 10:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2018
Termin składania ofert 2018-07-05 09:00 Po Terminie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2018
Termin składania ofert 2018-05-28 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040-3+916 długość 0,876 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040-3+916 długość 0,876 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2018
Termin składania ofert 2018-05-09 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-10
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2018
Termin składania ofert 2018-04-27 09:00 Po Terminie


Opracowanie projektu wykonawczego i montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w Ramiszowie w km 6,243 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole-Trzebnica. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-06
Nazwa zadania Opracowanie projektu wykonawczego i montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w Ramiszowie w km 6,243 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole-Trzebnica. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.25.2018
Termin składania ofert 2018-04-24 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :