DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2020
Termin składania ofert 2020-12-11 11:00 Przed Terminem


PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 455 polegająca na budowie chodnika w miejscowości GAJKÓW, gmina CZERNICA, etap I w km 12+100 – 12+280. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-08
Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 455 polegająca na budowie chodnika w miejscowości GAJKÓW, gmina CZERNICA, etap I w km 12+100 – 12+280. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2020
Termin składania ofert 2020-10-27 09:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-24
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2020
Termin składania ofert 2020-10-13 09:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-23
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2020
Termin składania ofert 2020-10-15 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Rogoźnica – Wieśnica km 10+400-13+700. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-09
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Rogoźnica – Wieśnica km 10+400-13+700. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.59.2020
Termin składania ofert 2020-10-02 09:00 Po Terminie


Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 450000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 450000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2020
Termin składania ofert 2020-10-19 09:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2020
Termin składania ofert 2020-09-15 09:00 Po Terminie


Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 352 w km od 0+111 do km 0+428 w m. Zgorzelec. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-05
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 352 w km od 0+111 do km 0+428 w m. Zgorzelec. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2020
Termin składania ofert 2020-08-24 09:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2020-07-22
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2020
Termin składania ofert 2020-08-11 10:00 Po Terminie


REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ na odcinku PRZEŁĘCZ KOWARSKA – PRZEŁĘCZ OKRAJ km 0+000-4+501. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-17
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ na odcinku PRZEŁĘCZ KOWARSKA – PRZEŁĘCZ OKRAJ km 0+000-4+501. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2020
Termin składania ofert 2020-08-05 09:00 Po Terminie


PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w miejscowości JAROSZÓWKA w formule projektuj i buduj. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-14
Nazwa zadania PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w miejscowości JAROSZÓWKA w formule projektuj i buduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.39.2020
Termin składania ofert 2020-07-29 09:00 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4 Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.38.2020
Termin składania ofert 2020-07-14 09:00 Po Terminie


UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-16
Nazwa zadania UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 09:00 Po Terminie


Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2020-06-02
Nazwa zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2020-06-17 09:30 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2020
Termin składania ofert 2020-05-29 11:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :