DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na: Zadanie nr 1. Poprawie bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nr 2. Poprawie bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-01-14
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.127.2019
Termin składania ofert 2020-01-30 10:00 Przed Terminem


Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Drukuj Email
z dnia: 2020-01-13
Nazwa zadania Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice. CPV 45.23.31.40-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.2.2020
Termin składania ofert 2020-02-19 09:00 Przed Terminem


Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego - rejon wałbrzyski Drukuj Email
z dnia: 2020-01-09
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego - rejon wałbrzyski
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.126.2019
Termin składania ofert 2020-01-27 10:00 Przed Terminem


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-31
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2019
Termin składania ofert 2020-02-12 09:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa Drukuj Email
z dnia: 2019-12-20
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa. CPV 45.22.11.11-3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.125.2019
Termin składania ofert 2020-01-29 10:00 Przed Terminem


Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Drukuj Email
z dnia: 2019-12-04
Nazwa zadania Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice. CPV 45.23.31.40-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.124.2019
Termin składania ofert 2020-01-09 09:00 Po Terminie


Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów Drukuj Email
z dnia: 2019-11-19
Nazwa zadania Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.121.2019
Termin składania ofert 2019-12-10 10:00 Po Terminie


Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2 Drukuj Email
z dnia: 2019-11-18
Nazwa zadania Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2019
Termin składania ofert 2019-12-04 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca Drukuj Email
z dnia: 2019-11-12
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2019
Termin składania ofert 2019-11-27 10:00 Po Terminie


Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-12
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.114.2019
Termin składania ofert 2019-11-27 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice w km 52+550 ÷ 52+730 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice w km 52+550 ÷ 52+730. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.111.2019
Termin składania ofert 2019-10-15 11:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2019
Termin składania ofert 2019-10-15 10:00 Po Terminie


Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-20
Nazwa zadania Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.102.2019
Termin składania ofert 2019-10-08 10:00 Po Terminie


REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.104.2019
Termin składania ofert 2019-09-30 10:00 Po Terminie


Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-10
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.105.2019
Termin składania ofert 2019-10-01 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :