DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-20
Nazwa zadania Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2019
Termin składania ofert 2019-06-05 11:00 Przed Terminem


Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku Jaczów – Smardzów od km 2+685 do km 3+955. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-17
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku Jaczów – Smardzów od km 2+685 do km 3+955.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2019
Termin składania ofert 2019-06-04 09:00 Przed Terminem


Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2020-2022 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-06
Nazwa zadania Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45.23.31.41-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2019
Termin składania ofert 2019-05-21 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku STARA ŁOMNICA – SZKLARKA w km 23+150-23+785 i w km 25+580-26+785, długość 1,84 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-29
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku STARA ŁOMNICA – SZKLARKA w km 23+150-23+785 i w km 25+580-26+785, długość 1,84 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.43.2019
Termin składania ofert 2019-05-29 09:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2019
Termin składania ofert 2019-05-13 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim Drukuj Email
z dnia: 2019-04-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2019
Termin składania ofert 2019-05-15 10:00 Po Terminie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2019
Termin składania ofert 2019-05-28 09:00 Przed Terminem


Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-12
Nazwa zadania Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2019
Termin składania ofert 2019-05-16 09:00 Po Terminie


Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-20
Nazwa zadania Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 09:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-15
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2019
Termin składania ofert 2019-04-02 10:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2019
Termin składania ofert 2019-05-14 11:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7, 45233120-6, 45316000-5, 45231300-8, 45231220-3, 71313000-5, 90523100-0, 71351910-5, 71351914-3, 77310000-6, 71354000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2019
Termin składania ofert 2019-06-04 10:00 Przed Terminem


REMONT MOSTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w km 19+876 w m. SUŁÓW. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-05
Nazwa zadania REMONT MOSTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w km 19+876 w m. SUŁÓW.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2019
Termin składania ofert 2019-03-26 09:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 36+186 w m. Nowogrodziec. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2019-02-26
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 36+186 w m. Nowogrodziec. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2019
Termin składania ofert 2019-03-14 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-20
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2019
Termin składania ofert 2019-03-19 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :