DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Drukuj Email
z dnia: 2018-10-01
Nazwa zadania Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2015


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etapami odcinek od km 51+645 do km 51+950. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etapami odcinek od km 51+645 do km 51+950. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2018
Termin składania ofert 2018-10-30 10:00 Przed Terminem


Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze w km 22+720,00 - 23+453,34. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze w km 22+720,00 - 23+453,34. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2018
Termin składania ofert 2018-10-30 09:00 Przed Terminem


Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-10
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2018
Termin składania ofert 2018-09-27 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-05
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.81.2018
Termin składania ofert 2018-09-26 09:00 Po Terminie


Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj) Drukuj Email
z dnia: 2018-09-04
Nazwa zadania Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8, 71.30.00.00-1, 71.35.19.10-5.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.77.2018
Termin składania ofert 2018-10-30 11:00 Przed Terminem


Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-30
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica. CPV 45000000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2018
Termin składania ofert 2018-09-19 10:00 Po Terminie


Awaryjne zabezpieczenie obiektu mostowego na DW 357 km 35+104 w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-9, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-08-17
Nazwa zadania Awaryjne zabezpieczenie obiektu mostowego na DW 357 km 35+104 w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-9, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2018
Termin składania ofert 2018-09-04 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 – 10+181 długość 0,776 km. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 – 10+181 długość 0,776 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.74.2018
Termin składania ofert 2018-08-22 09:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska II w km 16+026-16+846 długość 0,820 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-07-25
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska II w km 16+026-16+846 długość 0,820 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.70.2018
Termin składania ofert 2018-08-21 10:00 Po Terminie


Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45000000-0 Drukuj Email
z dnia: 2018-07-25
Nazwa zadania Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2018
Termin składania ofert 2018-08-14 10:00 Po Terminie


Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 383. CPV 45316213-1. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-24
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 383. CPV 45316213-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.72.2018
Termin składania ofert 2018-08-09 09:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu DW 364 km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-20
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 364 km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2018
Termin składania ofert 2018-08-24 09:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-18
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.71.2018
Termin składania ofert 2018-08-02 09:00 Po Terminie


Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-10
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.61.2018
Termin składania ofert 2018-08-27 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :