DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4 Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.38.2020
Termin składania ofert 2020-07-14 09:00 Przed Terminem


UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-16
Nazwa zadania UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 09:00 Przed Terminem


Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2020-06-02
Nazwa zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2020-06-17 09:30 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2020
Termin składania ofert 2020-05-29 11:00 Po Terminie


PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w m. JAROSZÓWKA. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w m. JAROSZÓWKA. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2020
Termin składania ofert 2020-05-26 09:00 Po Terminie


REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 334 na odcinku RAJCZYN - GRYŻYCE, w km 15+350 ÷ 17+000. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 334 na odcinku RAJCZYN - GRYŻYCE, w km 15+350 ÷ 17+000. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2020
Termin składania ofert 2020-05-27 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Góra - Kłoda Górowska od km 23+925 do km 24+800, długości 875 m. 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Góra - Kłoda Górowska od km 23+925 do km 24+800, długości 875 m. 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.28.2020
Termin składania ofert 2020-05-26 09:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Niedaszów – Rogoźnica km 8+350 – 9+607. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Niedaszów – Rogoźnica km 8+350 – 9+607. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.25.2020
Termin składania ofert 2020-05-27 12:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 296 Stary Węgliniec – Ruszów odcinkami od km 56+200 do km 58+250 długość 2050 m oraz od km 61+310 do km 62+120 długość 810 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 296 Stary Węgliniec – Ruszów odcinkami od km 56+200 do km 58+250 długość 2050 m oraz od km 61+310 do km 62+120 długość 810 m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2020
Termin składania ofert 2020-05-27 09:30 Po Terminie


Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Police - Żeleźniki w km 10+160 ÷ 11+940 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Police - Żeleźniki w km 10+160 ÷ 11+940. CPV 45.00.00.00-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2020
Termin składania ofert 2020-05-22 11:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego DW 387 Karłów – Kudowa Zdrój w km 25+800-29+050 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 387 Karłów – Kudowa Zdrój w km 25+800-29+050. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2020
Termin składania ofert 2020-05-15 10:00 Po Terminie


Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 (ul. Marszałka Piłsudskiego) w miejscowości Nowa Ruda. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-29
Nazwa zadania Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2020
Termin składania ofert 2020-05-20 09:30 Po Terminie


POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 328 W M. WOJCIESZÓW W ZAKRESIE: 1. CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 99+610 DO KM 100+400, 2. DROGI NA ODCINKU OD KM 98+790 DO KM 99+200. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-24
Nazwa zadania POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 328
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2020
Termin składania ofert 2020-05-22 09:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040 ÷ 3+916 długości 0,876 km Drukuj Email
z dnia: 2020-04-01
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040 ÷ 3+916 długości 0,876 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2020
Termin składania ofert 2020-04-28 10:00 Po Terminie


Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice od km 6+942 do km 7+458. CPV 45000000-0 Drukuj Email
z dnia: 2020-03-31
Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice od km 6+942 do km 7+458. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2020
Termin składania ofert 2020-04-27 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :