DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy”, realizowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2021-10-13
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.157.2021
Termin składania ofert 2021-10-25 24:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu beata.jagodzinska@dsdik.wroc.pl
Tel./Fax 71 39 17 234
Załączniki

 

157_2021-opis zamwienia

157_2021-rodo klauzula

157_2021-zapytanie ofertowe

157_2021_ propozycja cenowa

157_2021_ propozycja cenowa

157_2021_ umowa_

157_2021_opis przedm_zam - do wypenienia

157_2021_opis przedm_zam- do wypenienia

157_2021_odpowiedź - zamówienie kalendarzy

  

157_2021 Wybór wykonawcy

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :