DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - Citroen Drukuj Email
z dnia: 2021-10-04
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-10-19 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieogranicznowy
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

III przetarg ogłoszenie,citroen DW 471GE

Umowa sprzedaży Citroen DW 471GE

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :