DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie 1 szt. wolnostojącej tablicy pamiątkowej z montażem Drukuj Email
z dnia: 2021-08-27
Nazwa zadania Wykonanie 1 szt. wolnostojącej tablicy pamiątkowej z montażem dla projektu pn.:
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.118.2021
Termin składania ofert 2021-09-20 23:59 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Beata Jagodzińska
Tel./Fax beata.jagodzinska@dsdik.wroc.pl
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze_24-09-2021

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Propozycja cenowa

RODO

Umowa

 

Propozycja cenowa_wersja_edytowalna

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :