I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - ciągnik Landini Drukuj
z dnia: 2021-08-13
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-08-30 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

 

I przetarg ogłoszenie Landini DW 1279

 

Umowa sprzedaży Landini DW 1279