DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zaprojektowanie, wydruk i dostawa map w ramach działań informacyjno-promocyjnych Drukuj Email
z dnia: 2021-08-11
Nazwa zadania Zaprojektowanie, wydruk i dostawa map w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.115.2021
Termin składania ofert 2021-09-02 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax magdalena.surwillo@dsdik.wroc.pl
Załączniki

 

Informacja o wyborze

zmiana wzoru umowy 31-08-21

odpowied na pytanie 31-08-21

 

 

  25_08_2021_pismo informujce o przesunięciu terminu

 

Pytania od wykonawców

Aktualizacja OPZ

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 OPZ

Załącznik 2 propozycja cenowa

Załącznik 3 Projekt Umowy

Klauzula informacyjna

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :