III przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK- Ursus C-360 Drukuj
z dnia: 2021-07-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-08-12 00:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

UMOWA SPRZEDAŻY Ciągnik DW 1783

3 Przetarg Ogloszenie ursus dw 1783