DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

III przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK- Ursus C-360 Drukuj Email
z dnia: 2021-07-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-08-12 00:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

UMOWA SPRZEDAŻY Ciągnik DW 1783

3 Przetarg Ogloszenie ursus dw 1783

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :