I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód Kia Drukuj
z dnia: 2021-06-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-07-12 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

I przetarg ogłoszenie Kia DW 106AT

Nowa umowa sprzedaży